Online support
Tel: +84 937366878Tel: +84 937366878
Tel: +84 937366878
Newsletter
Section for advertisements

 
 
 
 
 
 
Office

Colorless waterproofing material

HỆ THỐNG KRYSTOL 
CHO VIỆC CHỐNG THẤM BÊ TÔNG

Hệ thống công nghệ chống thấm của Krystol gồm:

Chất phụ gia KIM – Màng bên trong Krystol: Dùngcho cấu trúc bê tông mới
Krystol T1&T2 – Hệ thống xử lý bề mặt Bêtông mới và hiện hữu
Hệ thống không thấm nước đối với vị trí mối nối
Phương pháp sửa chữa các vết nứt Krystol
KIM-Krystol Internal Membrane (K-302) Waterproofing Admixture for Concrete
Price : Contact*
Code : K-302
KIM-Krystol Internal Membrane (K-302) Waterproofing Admixture for Concrete
Krystol T1 (K-210) Phụ Gia Chống Thấm Bề Mặt Bê Tông
Code : K-210
Krystol T1 (K-210) Phụ Gia Chống Thấm Bề Mặt Bê Tông
Krystol T2 (K-220) Surface-applied slurry treatment
Code : K-220
Krystol T2 (K-220) Surface-applied slurry treatment
Krystol Plug (K-620) Rapid-Setting Hydraulic Cement
Code : K-620
Krystol Plug (K-620) Rapid-Setting Hydraulic Cement
Krystol Bari-Cote™ Water Barrier for Concrete or Brick
Code : K-315
Krystol Bari-Cote™ Water Barrier for Concrete or Brick
Krystol Waterstop Grout (K-322) Ultra Strong, Reactive Waterstop Grout
Code : K-322
Krystol Waterstop Grout (K-322) Ultra Strong, Reactive Waterstop Grout
(K-309) Krystol Mortar Admixture™ (KMA)
Code : K-309
(K-309) Krystol Mortar Admixture™ (KMA)
HYDROSTOP SEALER
Price : Contact*
Code : K-773
HYDROSTOP SEALER