Online support
Tel: +84 937366878Tel: +84 937366878
Tel: +84 937366878
Newsletter
Section for advertisements

 
 
 
 
 
 
Office

PRODUCTS

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ
CHỐNG THẤM KRYSTOL
•       Công nghệ chống thấm Krystol là hệ thống tự kháng nước chuyển đổi bê tông thành tấm chắn không thấm nước hiệu quả.
•        Nguyên lý của Krystol là dựa vào công nghệ pha lê cải tiến, biến bê tông xốp thành tấm chắn không thấm nước. Kết cấu có đặc tính giảm nứt có khả năng không thấm nước và làm kín, có sức phòng chống rỉ làm hỏng bởi nước cho các kết cấu gia cố thép.
KIM-Krystol Internal Membrane (K-302) Waterproofing Admixture for Concrete
Price : Contact*
Details
Code : K-302
KIM-Krystol Internal Membrane (K-302) Waterproofing Admixture for Concrete
Krystol T1 (K-210) Phụ Gia Chống Thấm Bề Mặt Bê Tông
Details
Code : K-210
Krystol T1 (K-210) Phụ Gia Chống Thấm Bề Mặt Bê Tông
Krystol T2 (K-220) Surface-applied slurry treatment
Details
Code : K-220
Krystol T2 (K-220) Surface-applied slurry treatment
Krystol Plug (K-620) Rapid-Setting Hydraulic Cement
Details
Code : K-620
Krystol Plug (K-620) Rapid-Setting Hydraulic Cement
Krystol Bari-Cote™ Water Barrier for Concrete or Brick
Details
Code : K-315
Krystol Bari-Cote™ Water Barrier for Concrete or Brick
Krystol Waterstop Grout (K-322) Ultra Strong, Reactive Waterstop Grout
Details
Code : K-322
Krystol Waterstop Grout (K-322) Ultra Strong, Reactive Waterstop Grout
(K-309) Krystol Mortar Admixture™ (KMA)
Details
Code : K-309
(K-309) Krystol Mortar Admixture™ (KMA)
HYDROSTOP SEALER
Price : Contact*
Details
Code : K-773
HYDROSTOP SEALER